Villkor & Integritet

Allmänt

De här allmänna villkoren gäller när du som konsument gör ett köp från www.sweare.com, som ägs och drivs av SWEARE AB (organisationsnummer 559004-5786), Hårbörsta 660A, 83797 ÅRE, Sverige, härefter kallat “SWEARE“, “vi” och “oss“.

Läs igenom dem noga och se till att du förstått innan du använder SWEARE s webb-shop. Genom att använda vår webbutik och lägga beställningar, omfattas du av våra köp- och användarvillkor. Det är därför viktigt att du läser igenom användarvillkoren noggrant innan du använder webbplatsen. Användning av webbplatsen och / eller lägga en beställning innebär att du accepterar dessa villkor. SWEARE förbehåller sig full rätt att ändra dessa villkor. Om villkoren har ändrats efter att du har lagt en order, är det de villkor som publicerades vid den tidpunkt då beställningen gjordes som är tillämpliga.

Om du har några frågor om SWEARE eller dessa regler och villkor, kan du kontakta vår kundtjänst på service@sweare.com.

Inköp

För att beställa från sweare.com måste du vara över 18 år och vara bosatt i ett av de länder som vi levererar. Det är kundens ansvar att ange korrekt leveransadress. I händelse av att vi får tillbaka ett paket som inte har hämtats ut på ombud eller returnerats på grund av felaktig leveransadress, kommer kunden debiteras för frakt samt eventuella returhanteringsavgifter. Ytterligare fraktkostnader, enligt gällande leverans prislista, tas också ut för stora paket.

Avtalet mellan SWEARE och kunden blir bindande när vi skickar dig ett kvitto tillsammans med varorna. Om vi av någon anledning inte kan fullfölja din beställning, kommer vi att informera dig så snart som möjligt. Om vi redan har erhållit betalning för en sådan order, kommer vi att försöka att återbetala det debiterade beloppet med hjälp av samma metod som används för att göra betalningen, om inte det är möjligt tar vi kontakt med dig för att hitta en annan lösning. Du äger varorna när de har levererats till dig, och när vi har mottagit full betalning. Fram tills dess kommer vi att behålla äganderätten av varorna.

Priserna är de priser som fastställs vid den tidpunkten, i SEK eller EUR inklusive mervärdesskatt exklusive leveranskostnader. Om det sker en prisjustering av någon anledning kommer vi underrätta dig och informera dig innan din beställning behandlas.

Service och garanti

Vi har höga krav på kvaliteten på våra material och tillverkning och vi strävar efter att producera kläder som kommer att göra dig nöjd även på lång sikt. Om det finns brister i de varor du har köpt kan du göra ett garantianspråk för material- eller fabrikationsfel. Vänligen kontakta din återförsäljare som hjälper dig med en bedömning och med hur ärendet ska hanteras. Om du köpte produkten från vår webb-shop kan du kontakta oss direkt så hjälper vi dig med det.

Innan du reklamerar en produkt till oss, vänligen skicka ett mail till service@sweare.com. Skriv gärna en fullständig beskrivning av problemet, tillsammans med fullständig adress och inköpsbevis. Observera att produkterna måste vara ren när du skickar den till oss. Efter att vi fått produkten, kommer vi att undersöka om det är ett material eller tillverkningsfel eller normalt slitage.

Integritetspolicy

Vi värnar om din trygghet och integritet. I vår integritetspolicy beskriver vi vilka personuppgifter som vi samlar in samt i vilket syfte de används.

Personuppgiftsansvarig

SWEARE AB (559004-5786) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter för SWEARE och Åre trail. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att personuppgifter behandlas respektfullt och konfidentiellt enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter som samlas in och vad används de till

 • För att skapa och administrera ditt konto på vår webbplats i samband med ett köp. Du väljer i samband med ett köp om du vill skapa ett konto eller genomföra köpet utan konto.
 • Vi använder dina personuppgifter för att behandla dina order, leverera de varor du har beställt samt svara på dina frågor i samband med ett köp och för att hantera betalningar.
 • Om det skulle uppstå problem när din order ska levereras kommer vi att använda informationen för att kontakta dig.
 • Vi kan även använda dina personuppgifter för att hantera retur, reklamation och garatiärenden.
 • Personuppgifter som behandlas

  Namn, adress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer, orderinformation och betalningsinformation.

  Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal

  För att marknadsföra produkter och tjänster

  Vi kommer också att använda dina personuppgifter för att ge dig information om produkter från SWEARE och Åre Trail genom direktmarknadsföring via e-post, sociala medier eller liknande digitala kanaler. Om du inte vill ta emot våra nyhetsbrev kan du avbryta prenumerationen när som helst, se länk i slutet av nyhetsutskicket.

  Laglig grund: Berättigat intresse, samtycke

  Vid deltagande i våra events hanterar vi dina personuppgifter för att:

  • Kommunicera inför och efter ett event; t ex för att skicka anmälningsbekräftelse, skicka information och marknadsföring som härrör till eventet och SWEARE, ställa eller svara på frågor och för att göra utvärderingar.
  • Vid deltagande i våra events godkänner du att bilder och rörlig media som fotas på dig i samband med deltagande sparas och används i våra sociala medier och på hemsida. Vill du inte att vi ska spara bilder på dig ber vi dig kontakta oss på service@sweare.com för att meddela detta.
  • Vid deltagande i event godkänner du att vi offentliggör följande information dig; Namn, ort, företag/förening, nationstillhörighet, startnummer, resultat.
  • Du godkänner att vi sparar följande information; namn, adress, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer och anmälningsinformation.
  • Laglig grund: Berättigat intresse, samtycke

   Tredje part

   Vi kan komma att skicka dina personuppgifter till tredje part för att analysera data för att få information som rör marknadsföring och som kan ge oss information för att ge dig bättre upplevelse och service från oss.

   Vi använder eller tillåter cookies från tredje part (t ex Google Analytics) som hjälper oss övervaka vår webbtrafik och se vilka produkter som har visats och hur ofta. Cookies samlar inte in någon personlig information. Du kan blockera användningen av cookies genom att ändra webbläsarens inställningar så att den avvisar cookies.

   Lagring av personuppgifter och dina rättigheter

   Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålen av behandlingen. När dina uppgifter inte är aktuella eller nödvändiga gallras de bort och raderas.

   Du har rätt att att begära tillgång till de personuppgifter vi har sparat från dig. Om du begär att få information som är sparat om dig kan vi komma att be dig om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

   Du har också rätt att begära att dina personuppgifter rättas ifall de skulle vara felaktiga eller om du önskar att dina uppgifter ska raderas. Vi kan dock inte radera information som krävs att vi sparar enligt Svensk bokföringslag och för eventuella reklamations- eller garantiärenden.

   För ärenden om dina personuppgifter vänligen kontakta oss på service@sweare.com.

   Säkerhet

   I vår webbbutik skyddas din information med hjälp av kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som krypterar all information som skickas mellan köparen och säljaren.

   Förutom vad som anges i denna integritetspolicy, kommer vi inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy eller om vi är skyldiga att göra så enligt lag för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

   Ändringar i policy

   Vi kan komma att uppdatera vår personuppgiftspolicy för att åtgärda eller uppfylla lagar och tekniska krav.