Vi samarbetar med “Protect Our Winters Sweden” för att motverka klimatförändringen och för att bevara vintrarna

HEJDÅ VINTER

Gillar du blötsnö och att stå i liftkö? Då kan din dröm bli verklighet inom en snar framtid.

Temperaturhöjningar och förändringar i hur det snöar och regnar betyder att vi går mildare och blötare vintrar till mötes. En temperaturhöjning på fyra grader skulle innebära att 3 av 4 skidanläggningar skulle behövas stängas pga snöbrist. Detta gäller i största utsträckning skidorter i Alperna då deras redan varmare klimat gör dem känsligare för ytterligare temperaturhöjningar.

Enligt prognoserna så beräknas medeltemperaturen höjas med ca 1.9 C grader till år 2100. Visserligen inte 4 grader ännu, men en bra bit på vägen. Detta kan dock variera lokalt och temperaturhöjningen är mer påtaglig under vinterhalvåret. (Chang and Hansen, 2014)

Här i Skandinavien ser förutsättningarna lite annorlunda ut. Enligt en rapport utfärdad av Länsstyrelsen i Norrbotten så kan det i värsta fall röra sig om en temperaturhöjning på 7 grader under vintern. Vad detta innebär för snödyrkande skidfantaster är inte svårt att räkna ut. Det skulle således innebära flera dagar med regn och tö, och en kortare vintersäsong. Då det är betydligt kallare här än i Alperna så riskerar inte skidanläggningarna att behöva stängas igen, med med en vintersäsong som kan bli upp till 45 dagar kortare är konsekvenserna nog så allvarliga. Det skulle även ha en direkt effekt på oss skidåkare då den kortare säsongen skulle detta innebära mer trängsel och liftköer och sämre snö!

DEN MÄNSKLIGA FAKTORN OCH FÖRHÖJD VÄXTHUSEFFEKT

Det har diskuterats flitigt om huruvida klimatförändringarna är en del av den naturliga evolutionen eller orsakats av oss människor. Tack vare omfattande forskning kan man dock konstatera att klimatförändringarna inte beror på en förändring i solens intensitet eller andra yttre faktorer. I en rapport på uppdrag av FN har en grupp av 1300 oberoende forskare enats om att det med 90% säkerhet är den mänskliga faktorn som står för de klimatförändringar vi bevittnat under de senaste 250 åren. (NASA)

Lite förenklat kan man säga att detta främst beror på utsläppen av växthusgaser och aerosoler samt förändringar vid jordytan. Den förhöjda halten av gaser, i synnerhet koldioxid, gör att dessa stannar kvar i atmosfären och sedan radierar värmen tillbaka ner på jorden.

PROTECT OUR WINTERS SWEDEN

Trots detta fortsätter vi att förbruka energi och släppa ut gaser i atmosfären. Men det finns de som bryr sig och vill sätta ett stopp för utsläppen. Runt om i världen försöker man samla och mobilisera vinterentusiaster för att tillsammans kunna påverka beslutsfattarna och göra skillnad. I Nordamerika har den ideella föreningen Protect Our Winters fått momentum, och nu har rörelsen även fått representation här i Sverige i form av Protect Our Winters Sweden. De har tagit upp kampen mot klimatförändring med fokus på norden. En viktig och självklar kamp tycker vi på SWEARE, och har därför inlett ett samarbete med Protect Our Winters Sweden.

Johan Ahlgren är en utav grundarna till Protect Our Winters Sweden, och vi har bett honom berätta lite kortfattat om deras verksamhet.

Hur startade er verksamhet?

“Den ideella föreningen bakom POW Sweden grundades 2014 av Johan Ahlgren och Johnn Anderson, då under namnet Save Our Snow. Vi fick kontakt med varandra efter att Johan skrivit en artikel om klimathotet på freeride.se. Sedan tidigare i år är vi en del av den globala klimatorganisationen Protect Our Winters. Den grundades 2007 av snowboardproffset Jeremy Jones och har numera lokalkontor i USA, Österrike, Frankrike, Finland, Norge och Sverige.”

Hur arbetar ni för att förhindra klimatförändringen?

“Vårt arbete består av flera delar, dels tar vi fram ny kunskap om klimatförändringarnas påverkan på våra vintrar. Denna kunskap använder vi sedan tillsammans med övrig klimatforskning för att informera och debattera om klimathotet. Det kan vara via sociala medier, artiklar, konferenser och events.

Smältande snö är knappast det största problemet med klimatförändringarna, men det kan fungera som ett pedagogiskt verktyg både för att informera, men också för att engagera fler i klimatkampen

Den viktigaste delen består i att väcka hopp och engagemang och för att knuffa samhället i en hållbar riktning, med det ultimata målet att lyckas hålla den globala uppvärmingen under den magiska gränsen på 1,5 grad.”

Vad kan man som snöälskare och medveten människa göra för att bidra?

“Prata klimat och engagera dig. Du kan fungera som en fantastisk inspiratör för andra, om du själv ställer om till ett klimatsmart liv! Och om man blir en del av en organisation kan man göra kraftfullare påtryckningar på beslutsfattare och medverka till de stora förändringarna i samhället.”

Hur ser era planer ut framöver?

“Vi har väldigt spännande saker på gång i vår, bland annat kommer vi vara i Storulvån för fjällfest i April och prata klimat.

Till nästa vinter kommer det spännande artiklar i svenska skid- och outdoor tidningar, så håll ögonen öppna.

Sen hoppas vi kunna växa som organisation, engagera fler skid- och brädåkare i klimatfrågan.”

VAD GÖR SWEARE?

På SWEARE försöker vi följa Protect Our Winters Swedens mantra och engagera oss genom att sprida budskapet om ett klimatsmart liv. Vi är också vänföretag med POW Sweden med ambitioner om  flera spännande samarbeten framöver.

Utöver detta försöker vi göra det vi kan för att hålla en så medveten produktion som vi bara kan.

Använder miljövänlig ull

Vi använder enbart EXP ull i våra kläder. EXP står för EX-Pollution eftersom man har tagit fram ett nytt sätt, att utan föroreningar som till exempel klorin, genomföra anti-filtbehandlingen som behövs för att ullen inte ska tova ihop sig vid användning och tvätt. EXP-ullen kan därför tvättas med vanligt tvättmedel tillsammans med resten av dina träningskläder! EXP-ullen är både Bluesign certifierad och uppnår Öko-tex och G.O.T.S standarder.

Minimerar transporter

Genom att förlägga all produktion inom Europa så kan vi minimera transporter och därmed även minimera giftiga utsläpp som är skadliga för vår miljö.

Hållbara produkter

Samtliga SWEARE produkter testas noga i Östersunds textillaboratorium. Detta gör vi för att säkerhetsställa att plaggen håller högsta kvalitet och tål slitage. Detta gör att kunden kan använda sina SWEARE produkter under en lång tid utan att behöva köpa nytt och därmed bidra till ökad konsumtion och utsläpp. Om ett av våra plagg ändå skulle gå sönder eller slitas ut så försöker vi laga det i den mån det är möjligt. Vi försöker hålla en medveten profil i varje led av produktionen.

ALLA KAN VARA MED OCH HJÄLPA TILL

Att ta hand om miljön är något vi känner starkt för och det borde vara en självklarhet för alla, i synnerhet friluftsfantaster och skidåkare. Vi vill därför uppmana er att att göra detsamma! Titta in på www.protectourwinters.se för att se hur ni kan hjälpa till.

 

Källor:

“Global Climate Change”, NASA

“Global Forest Change 2000-2014”, Chang & Hansen

“Slaskiga vintrar och längre somrar” Länsstyrelsen i Norrbotten