Produktion i Rumänien

Nu har vi fått klart att våra accessoarer kommer produceras genom A.N.P. NetWorks. Det är en biståndsorganisation som fokuserar på att ge utstötta romer hjälp genom bland annat utbildning och ett jobb på plats i Rumänien. De erbjuder allt från krishjälp och brunnsborrning till grönsaksplantering eller skolhjälp.

De har även startat en fabrik där de producerar kläder under namnet DECE (www.dececlothing.com). Flera företag i Åredalen har arbetat tillsammans med DECE i snart tio år, och vi på SWEARE hoppas kunna utöka produktionen där, och ge fler arbete samtidigt som vi behåller produktionen inom Europa.