Åre Trail tour 2018 Allmänna villkor

Vid anmälan till Åre tails lopp accepterar du våra allmänna villkor

 • Anmälan är bindande och startavgift återbetalas ej. Vi hänvisar till försäkringen Startklar.
 • Om Åre trail tvingas ställa in ett lopp återbetalas halva startavgiften.
 • Byte av klass är inte tillåtet.
 • Det är inte tillåtet att låta någon annan delta i ditt namn. Namnbyte är tillåtet mot en avgift på 100kr.
 • Allt deltagande sker på egen risk och tävlande måste ansvara för att denne har lämplig försäkring.
 • Bansträckningen kan komma att ändras.
 • För att värna om miljön kommer vi inte ha pappersmuggar vid vätskestationerna. Vi uppmanar deltagare att ta med egen vattenflaska eller mugg som ni kan fylla på vid start- och målområdet eller vid vätskedepåerna längs banan.
 • Inget skräp får lämnas längs banan, ertappad nedskräpning leder till diskvalifikation. Allt “skräp” skall tas med till mål.
 • Support är tillåtet vid vätskestationerna men inte längs med banan.
 • Om tävlande bryter tävlingen, måste detta meddelas vid närmaste bemannade vätskestation eller till tävlingsledaren på mobilnummer som tävlande får vid upphämtning av nummerlapp.
 • Vid ev. olycka eller sjukdomsfall är du som medtävlande skyldig att på bästa sätt hjälpa den/dem som är i nödsituation.
 • Genom din anmälan accepterar du att under loppet medföra den obligatoriska utrustningen som specificerats för respektive lopp.
 • Vid deltagande i våra events hanterar vi dina personuppgifter för att:

  • Kommunicera inför och efter ett event; t ex för att skicka anmälningsbekräftelse, skicka information och marknadsföring som härrör till eventet och SWEARE, ställa eller svara på frågor och för att göra utvärderingar.
  • Vid deltagande i våra events godkänner du att bilder och rörlig media som fotas på dig i samband med deltagande sparas och används i våra sociala medier och på hemsida. Vill du inte att vi ska spara bilder på dig ber vi dig kontakta oss på service@sweare.com för att meddela detta.
  • Vid deltagande i event godkänner du att vi offentliggör följande information dig; Namn, ort, företag/förening, nationstillhörighet, startnummer, resultat.
  • Du godkänner att vi sparar följande information; namn, adress, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer och anmälningsinformation.
  • Läs mer om vår integritetspolicy.